top of page

avtryck

 

Ansvarig för dessa sidor och deras innehåll:

 

Enligt § 5 TMG:

Doreen Heuer

Gauseworth 19: e
D-31311 Uetze
 

Hemsida: www.heuersdiamond.com

 

© Design - Texter och bilder: Doreen Heuer

 

varning

Ansvar för innehåll

Innehållet på våra sidor skapades med stor omsorg. För korrekthet, fullständighet och aktualitet

Vi kan dock inte ta något ansvar för innehållet. Som tjänsteleverantör är vi i enlighet med avsnitt 7 (1) i den tyska telemedialagen (TMG)

ansvarar för vårt eget innehåll på dessa sidor enligt allmän lag. Enligt §§ 8 till 10 TMG

vi är inte skyldiga som tjänsteleverantör, överförd eller lagrad information

övervaka eller undersöka omständigheter som indikerar olaglig aktivitet.

Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmän lag kvarstår här

oberörd. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då vi blir medvetna om en specifik juridisk överträdelse.

Så snart vi blir medvetna om sådana juridiska överträdelser tar vi bort detta innehåll omedelbart.


Ansvar för länkar

Denna webbplats innehåller länkar till externa tredjepartswebbplatser, vars innehåll inte kan påverkas.

Därför kan ingen garanti ges för detta tredjepartsinnehåll. För innehållet på de länkade sidorna

respektive leverantör eller operatör av webbplatsen är alltid ansvarig. De länkade sidorna var vid tiden för

Länkar kontrolleras för eventuella juridiska överträdelser. Inget olagligt innehåll hittades när länken skapades.

En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är inte rimligt utan konkreta bevis för brott mot lagen.

Så snart vi blir medvetna om lagliga överträdelser tar vi bort sådana länkar från denna webbplats omedelbart.


upphovsrätt

Innehållet och arbetena på dessa sidor skapade av tjänsteleverantörerna, deras anställda och uppdragsgivare från tredje part omfattas av detta

Tysk upphovsrättslag. Alla texter och bilder tillhör operatören och får inte användas utan deras uttryckliga

Tillstånd kan användas eller kopieras.

I den mån innehållet på denna webbplats inte skapades av operatören följs tredje parts upphovsrätt.

Särskilt innehåll från tredje part är markerat som sådant. Skulle du ändå bli medveten om upphovsrättsintrång

vi ber att du meddelar oss om detta.

Om vi ​​blir medvetna om lagliga överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.


Notera

Användningen av de kontaktuppgifter som publicerats inom ramen för avtrycksskyldigheten av tredje part att skicka icke-

Reklam- och informationsmaterial som uttryckligen begärs är härmed uttryckligen förbjudna.

Leverantörerna och alla tredje parter som nämns på denna webbplats förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder

i händelse av oönskad skicka reklaminformation, t.ex. skräppost.

Detsamma gäller kommersiell användning och avslöjande av uppgifterna.

bottom of page